Wydział Oceanografii i Geografii O Wydziale Dziekanat

Adresy, telefony, godziny przyjęć, zakres obowiązków

ADRES:

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,81-378 Gdynia

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

fax 58 523 55 35

 PRACOWNICY DZIEKANATU: 

Imię, Nazwisko
E-mail
Numer
telefonu
Pokój
Ogólny zakres obowiązków
mgr Kamila Mędrzycka
58
523 66 17
204
kierownik dziekanatu
Dorota Miśków
58
523 66 49
203
przychody własne, DS,  rozliczanie pensum godzinowego pracowników, sprawozdawczość finansowa,  dokumentacja dotycząca praw autorskich, prowadzenie spraw związanych z obsługą poczty Dziekanatu
mgr Alicja
Bielińska
58
523 66 76
205
sprawy rekrutacji i toku studiów doktoranckich, organizacja i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału, organizacja inauguracji i dyplomatorium, Targi Akademia, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
dr Tomasz Zarzycki ocetz@ug.edu.pl
58

523 66 07

209

pozyskiwanie grantów, pomoc pracownikom Wydziału w aplikowaniu o granty, projekty, prowadzenie ewidencji projektów oraz nadzór nad ich formalno-prawnym przygotowaniem, organizacja wszelkiego rodzaju imprez mających na celu popularyzację Wydziału, budowa pozytywnego wizerunku Wydziału w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym

 
 
Imię, Nazwisko
e-mail
Numer
 telefonu
Pokój
Obsługa studentów
Dodatkowe
obowiązki
I stopień
II stopień
 
STUDIA STACJONARNE
mgr Alina
Błaszczyk
58
523 65 48
B-301*
Gospodarka Przestrzenna
Geografia
 
mgr Agnieszka Kołodziejska agnieszka@ug.edu.pl
58
523 65 00
B-301*   Gospodarka Przestrzenna  
Anna Serafin
anna.serafin@ug.edu.pl
58
523 66 60
205
 
 
sprawy socjalne studentów i doktorantów
mgr Gabriela Sas-Świstelnicka
58
523 66 51
206
Geologia
Oceanografia
 
Mira
Duchnowska
58
523 66 20
206
Oceanografia
 
 
Maria
Majkowska
58
523 65 47
B-301*
Geografia
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE
mgr Agnieszka Kołodziejska agnieszka@ug.edu.pl
58
523 65 00
B-301*
Geografia
Geografia
współpraca z zagranicą
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna
 

* - Campus w Oliwie, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, fax 58 523-65-00

separator-pomaranczowy; author:

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Geografia, Gospodarka przestrzenna, Geologia i Oceanografia oraz studiów III stopnia od września do czerwca

 • Poniedziałek - 9.00 - 13.00
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 9.00 - 13.00
 • Czwartek - 9.00 - 13.00
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

separator-pomaranczowy; author:

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geografia i Gospodarka przestrzenna od października do czerwca

 • Poniedziałek - 9.00 - 13.00
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 9.00 - 13.00
 • Czwartek - 9.30 - 13.00
 • Piątek - 14.30 - 16.30
 • Sobota (I i II sobota miesiąca) - 9.00 - 14.00
Ostatnio modyfikowane: 04.04.2014