Wydział Oceanografii i Geografii Informacje dla studentów

studentów

 • PROGRAMY STYPENDIALNE


 • Skreślenie z listy studentów WOiG


  Osoby skreślone z listy studentów WOiG z powodu nie uiszczenia czesnego, a chcące anulować skreślenie, są zobowiązane do spełnienia następujących formalności:

  zapłaty wszelkich zaległości

  uiszczenia opłaty za czynności związane ze wznowieniem studiów - 85 zł (Zarządzenie Rektora 41/R/11), (Zarządzenie Rektora 46/R/11 - dotyczące obcokrajowców)

  napisania podania z prośbą o anulowanie skreślenia i dostarczenia go do Rektoratu do Prorektora ds studenckich (Sekretariat Prorektora). Do podania musi zostać dołączone poświadczenie dokonania przelewu - np. wydruk internetowy, potwierdzenie z poczty (może być ksero, które zostanie potwierdzone w dziekanacie za zgodność z oryginałem).

  Wzory podań