Wydział Oceanografii i Geografii O Wydziale Historia

Historia

Historia Wydziału Oceanografii i Geografii, utworzonego dopiero w roku 2008, sięga tak naprawdę roku 1946, kiedy to w założonej Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Wydział Przyrodniczo-Geograficzny. Był to jeden z trzech ówczesnych wydziałów, na którym urząd dziekana pełniła mgr inż. Maria Krynicka.

Do pierwszych wykładowców należeli m.in.  prof. dr Józef Staszewski, mgr A. Skórko, mgr H. Masicka. W 1952 roku, wraz z przekształceniem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Wyższą Szkołę Pedagogiczną, wydział otrzymał nową nazwę – Wydział Geograficzno-Biologiczny. Od roku akademickiego 1952/1953 w ramach wydziału funkcjonowały: Katedra Geografii Fizycznej,

Katedra Geografii Ekonomicznej oraz Katedra Geografii Regionalnej. W roku 1959 w Borucinie, nad Jeziorem Raduńskim Górnym, utworzono Stację Limnologiczną. W roku 1967 wydział został przemianowany na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, pojawiła się także nowa jednostka organizacyjna – Katedra Oceanografii.

20 marca 1970 roku decyzją Rady ministrów PRL został utworzony Uniwersytet Gdański przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie. Wówczas powołano do życia Instytuty Geografii, Oceanografii oraz Biologii. W skład Instytutu Geografii wchodziło pięć Zakładów: Geografii Fizycznej, Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Hydrografii i Klimatologii oraz Kartografii, Geografii Ekonomicznej i Politycznej. Ponadto powstała Pracownia Metodyki Nauczania Geografii. Z kolei Instytut Oceanografii tworzyły Zakład Oceanografii Fizycznej oraz Zakład Oceanografii Biologicznej. W cztery lata później przybyła nowa jednostka organizacyjna a mianowicie Tabor pływający, która powstanie zawdzięcza pierwszemu kutrowi hydrograficznemu – k/h „Oceanograf I”. To jednak nie była pierwsza jednostka pływająca. Pierwszą była plastikowa łódka „Śmieszka”, w roku 1974 przyszedł czas jachtu żaglowo-motorowego s/y „Kurka Wodna”. W roku 1977 zostało powołane Laboratorium Morskie w Helu placówka terenowa Instytutu oceanografii. W roku 1985 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi przemianowano na Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.


Ostatecznie w dniu 26 czerwca 2008 roku 1 na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dokonano kolejnej zmiany nazwy wydziału na Wydział Oceanografii i Geografii, którego pierwszym dziekanem został prof. UG, dr hab. Adam Krężel.
Kalendarium Wydziału Oceanografii i Geografii

20.03.1970

Utworzenie Uniwersytetu Gdańskiego

01.10.1970

Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego UG

1977

Utworzenie Morskiego Laboratorium Terenowego w Helu

26.04.1979

Przyznanie Bibliotece statusu Centralnej Biblioteki Morskiej

1985

Powołanie Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (wcześniej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

1992

Otwarcie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu (wcześniej Morskie Laboratorium Terenowe)

13.10.1997

Otwarcie nowego fokarium na Helu

2002

Utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego dla oceanografii w Gdyni

2002

Przyznanie przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną kierunkowi Oceanografii certyfikatu w uznaniu wysokiej jakości kształcenia

20.06.2003

Uroczyste otwarcie kompleksu naukowo-dydaktycznego Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu

14.10.2004

Wmurowanie aktu erekcyjnego budowy budynku Instytutu Oceanografii w Gdyni

2004

Przyznanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną wyróżnienia dla kierunku Oceanografia

27.06.2005

Przyznanie przez Centralą Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień Instytutowi Oceanografii do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie Oceanologia

01.10.2005

Rozpoczęcie działalności przez Instytut Geografii na Wydziale BGiO UG

29.06.2006

Uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Oceanografii

12.02.2008

Uzyskanie przez Instytut Geografii uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Nauk o Ziemi w zakresie Geografii

22.03.2007

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o uruchomieniu od roku akademickiego 2008/2009 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

28.06.2007

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o utworzeniu od roku akademickiego 2008/2009 kierunku Geologia

2007

Przyznanie przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną kierunkowi Oceanografii certyfikatu w uznaniu wysokiej jakości kształcenia

18.10.2007

Jubileusz z okazji 40-lecia powstania Instytutu Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim

26.06.2008

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o utworzeniu z dniem 01.05.2008 Wydziału Biologii

26.06.2008

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii na Wydział Oceanografii i Geografii

17.12.2009

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o uruchomieniu od roku akademickiego 2010/2011 studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna – studia niestacjonarne

25. 04.2010

Uruchomienie od roku akademickiego 2010/2011 stacjonarnych i niestacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich

29.04.2010

Utworzenie Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych)

03.01.2011

Utworzenie Redakcji czasopisma „Oceanological and Hydrobiological Studies”

28.04.2011

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o uruchomieniu od roku akademickiego 2011/2012 stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studia niestacjonarne II stopnia od roku akademickiego 2012/2013.

26.05.2011

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o utworzeniu z dniem 01 września 2011 Zakładu Gospodarki Przestrzennej

27.06.2011

Przekształcenie Pracowni Regionalne Centrum Sinicowe w Pracownię Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów

Ostatnio modyfikowane: 01.08.2011