Wydział Oceanografii i Geografii Organizacje Studenckie Koła Naukowe

Studenckie koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Oceanografów

Kierunek: Oceanografia

Zakład/Katedra:

Przewodniczący: Maciej Mańko

Opiekunowie naukowi: dr Anna Panasiuk-Chodnicka, mgr Zuzanna Sylwestrzak

e-mail: skno@ug.edu.pl

strona www: http://www.skno.ug.edu.pl/
Studenckie Koło Naukowe Geografów

Kierunek: Geografia

Katedra:

Przewodniczący: Anna Sirojć

Opiekun naukowy: dr Maciej Tarkowski

e-mail: skngug@gmail.com

strona www: skng.geografia.ug.gda.pl/portal.php

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów

Kierunek: Geografia

Katedra: Hydrologii

Przewodniczący: Łukasz Pietruszyński

Opiekun naukowy: dr Ewa Woźniak

e-mail: remrem@o2.pl

strona www: www.sknh.glt.pl/

Studenckie Koło Naukowe Geomorfologów "Pingo"

Kierunek: Geografia

Katedra: Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Przewodniczący: Maurycy Żarczyński

Opiekun naukowy: dr Piotr Paweł Woźniak

e-mail: pingo.ug@gmail.com

strona www: http://pingo.geografia.ug.gda.pl

Studenckie Koło Naukowe Meteorologów i Klimatologów

Kierunek: Geografia

Katedra: Meteorologii i Klimatologii

Przewodniczący: Michał Pilarski

Opiekun naukowy: dr Janusz Filipiak

e-mail: sknmik@gmail.com

strona www: http://www.klimat.ug.edu.pl/kolo_naukowe.html

Studenckie Koło Naukowe Geologów

Kierunek: Geologia

Zakład: Zakład Geologii Morza

Przewodniczący: Paulina Kotlarek

Opiekun naukowy: dr Robert Sokołowski

e-mail: geolodzy.ug@gmial.com

strona www: kng.oig.ug.edu.pl/
Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"

Kierunek: Geografia, Gospodarka Przestrzenna, Oceanografia

Jednostka organizacyjna: Centrum GIS

Przewodniczący: Joanna Arumińska

Opiekunowie naukowi: mgr inż. Agnieszka Wochna; mgr inż. Adam Inglot

e-mail: kngisoteka@ug.edu.pl

strona www: http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/GISoteka/

 

Ostatnio modyfikowane: 03.03.2014