Wydział Oceanografii i Geografii O Wydziale Stopnie i tytuły naukowe

Nadane stopnie doktora przez Radę Wydzialu Oceanografii i Geografii w roku 2013

Data nadania stopnia 15.11.2013
Autor Maria Rucińska-Zjadacz
Tytuł Morfolitodynamika cypla Półwyspu Helskiego
Promotor prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzenci prof. AP, dr hab. Wacław Florek z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Prof UG, dr hab. Małgorzata Witak
Data nadania stopnia 15.11.2013
Autor Anna Lemieszek
Tytuł Dynamika populacji Temora longicornis w południowym Bałtyku
Promotorzy prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska oraz prof. IO PAN, dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
Recenzenci prof. dr  hab. Marcin Pliński, prof. UAM, dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data nadania stopnia 15.11.2013
Autor Aleksandra Brodecka
Tytuł Czynniki warunkujące obecność metanu
 w osadach południowego Bałtyku
Promotor prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzenci prof. dr hab. Janusz Pempkowiak z Instytutu Oceanologii PAN z Sopotu, prof. dr hab. Jerzy Siepak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Informacja dodatkowa praca wyróżniona
Data nadania stopnia 11.10.2013
Autor Dominika Saniewska
Tytuł Drogi transportu rtęci do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej
Promotor prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. UAM, dr hab. inż. Barbara Walna z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Informacja dodatkowa praca wyróżniona
Data nadania stopnia 30.09.2013
Autor Lidia Nawrocka
Tytuł Rola dynamiki form azotu i fosforu w zmienności cech fitoplanktonu w centralnym basenie Zalewu Wiślanego
Promotor prof. UWM, dr hab Marek Kruk
Recenzenci prof. UAM, dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska
 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz
Data nadania stopnia 5.07.2013
Autor Monika Kaczkowska
Tytuł Charakterystyka chemotypowa cyjanobakterii z rodzaju Nodularia
Promotor prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec
Recenzenci

prof. dr hab. Ryszard Jan Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Grażyna Małgorzata Kowalewska z Instytutu Oceanologii PAN.

Informacja dodatkowa praca wyróżniona
Data nadania stopnia 5.07.2013
Autor Iwona Pawliczka vel Pawlik
Tytuł Zasoby, zagrożenia i sposoby ochrony morświna Phocoena phocoena (L.) w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
Promotor prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Michał Bereszyński oraz prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 
Data nadania stopnia 14.06.2013
Autor Stanisław Rzyski
Tytuł Wielowymiarowa przestrzeń miejska i jej wpływ na jakość życia mieszkańców Gdańska
Promotor prof.UG, dr hab. Iwona Sagan
Recenzenci

prof. dr hab. Jolanta Maria Jakóbczyk-Gryszkiewicz oraz prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki

Data nadania stopnia 10.05.2013
Autor Sylwia Rudyk
Tytuł Zmiany sieci wodnej delty Redy i jej linii brzegowej w świetle dokumentacji kartograficznej oraz zobrazowań lotniczych
i satelitarnych
Promotor prof UG, dr hab Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
Recenzenci prof dr hab Zygmunt Babiński oraz prof. dr hab. Stanisław Musielak
Data nadania stopnia 12.04.2013
Autor Bożena Wojtasiewicz
Tytuł Absorpcja światła przez wybrane gatunki cyjanobakterii
Promotor prof. UG, dr hab. Adam Krężel
Recenzenci prof. AM, dr hab. Tadeusz Król z Akademii Morskiej oraz prof UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec

 

Ostatnio modyfikowane: 05.12.2013