Wydział Oceanografii i Geografii Ważne dokumenty Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału Oceanografii i Geografii

data nr tytuł (w sprawie) uwagi treść
         
         
         
4.07.2014 100/14 Wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kiełczewskiej   4.07.2014
4.07.2014 99/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Kiełczewskiej   4.07.2014
4.07.2014 98/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Sami Alias   4.07.2014
4.07.2014 97/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Sami Alias   4.07.2014
4.07.2014 96/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Sami Alias   4.07.2014
4.07.2014 95/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Kinder   4.07.2014
4.07.2014 94/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   4.07.2014
4.07.2014 93/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   4.07.2014
4.07.2014 92/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Golusa   4.07.2014
4.07.2014 91/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Golusa   4.07.2014
4.07.2014 90/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Golusa   4.07.2014
4.07.2014 89/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr.Tadeusza Bocheńskiego   4.07.2014
4.07.2014 88/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza Bocheńskiego   4.07.2014
4.07.2014 87/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza Bocheńskiego   4.07.2014
13.06.2014 82/14 wprowadzenia ogólnouczelnianego wykładu jako przedmiotu do wyboru do planu studiów na studiach I stopnia na kierunkach: Oceanografia, Geologia, Ichtiologia Morska   13.06.2014
13.06.2014 81/14 zmiany programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku   13.06.2014
13.06.2014 80/14 zmiany programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Geologia   13.06.2014
13.06.2014 79/14 zmiany programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna   13.06.2014
13.06.2014 78/14 zmiany programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia   13.06.2014
13.06.2014 72/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dagmarze Wójcik   13.06.2014
16.05.2014 63/14 wyznaczenia kandydatów do Rady Programowej kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód   16.05.14
16.05.2014 55/14 Wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Iwony Marzejon-Frycz   16.05.14
16.05.2014 54/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Iwonie Marzejon-Frycz   16.05.14
16.05.2014 53/14 Wyznaczenia składów komisji doktorskich mgr Klaudii Nowickiej   16.05.14
16.05.2014 52/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Nowickiej   16.05.14
16.05.2014 51/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mg Klaudii Nowickiej   16.05.14
16.05.2014 50/14 Nadania stopnia doktora mgr Joannie Jaszczołt   16.05.14
04.04.2014 49/14 Przyjęcia procedury zamykania niedokończonych przewodów doktorskich po 10 latach od ich otwarcia   04.04.2014
04.04.2014 48/14 Wyznaczenia przez Radę Wydziału maksymalnego okresu czasu na przedstawienie rozprawy doktorskiej od czasu otwarcia przewodu doktorskiego   04.04.2014
04.04.2014 45/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Nędzi   04.04.2014
04.04.2014 44/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Nadolnej   04.04.2014
04.04.2014 43/14 zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   04.04.2014
04.04.2014 42/14 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   04.04.2014
04.04.2014 41/14 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza Bocheńskiego   04.04.2014
04.04.2014 40/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Nowaka   04.04.2014
04.04.2014 39/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Nowaka   04.04.2014
28.02.2014 38/14 przyjęcia finalistów i laureatów etapu centralnego na kierunki Geografia i Gospodarka Przestrzenna   28.02.2014
28.02.2014 37/14 poparcia kandydatury prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec na przedstawiciela WOiG do Rady Naukowej BRC Gdańsk   28.02.2014
28.02.2014 36/14 poparcia utworzenia międzywydziałowej jednostki BRC   28.02.2014
28.02.2014 33/14 powołania prof. UG, dr hab. Tomasza Michalskiego w skład Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.   28.02.2014
28.02.2014 32/14 odwołania prof. UG, dr hab. Jacka Urbańskigo z funkcji kierownika Pracowni Geoinformacji   28.02.2014
28.02.2014 31/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia III stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym   28.02.2014
28.02.2014 28/14 zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Nędzi   28.02.2014
28.02.2014 27/14 zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Karolinie Pierścieniak (Kucharskiej)   28.02.2014
17.01.2014 24/14 zatwierdzenia limitów przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015   17.01.2014
17.01.2014 23/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna  

17.01.2014

załącznik

17.01.2014 22/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Geografia  

17.01.2014

załącznik

17.01.2014 21/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Geologia  

17.01.2014

załącznik

17.01.2014 20/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód  

17.01.2014

załącznik

 

17.01.2014 19/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Ichtiologia Morska  

17.01.2014

załącznik

17.01.2014 18/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Oceanografia  

załącznik

17.01.2014

17.01.2014 17/14 likwidacji Pracowni Geoinformacji w Zakładzie Oceanografii Fizycznej IO   17.01.2014
17.01.2014 10/14 zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna  

17.01.2014

załącznik

17.01.2014 9/14 zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia  

17.01.2014

załącznik

17.01.2014 4/14 otwarcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Śliwińskiej   17.01.2014
17.01.2014 3/14 powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Iwonie Pawliczce vel Pawlik w przewodzie doktorskim mgr Moniki Koseckiej   17.01.2014
17.01.2014 2/14 otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Koseckiej   17.01.2014
2013 rok
15.11.2013 165/13 przekształcenia Pracowni Trwałych Związków Organicznych w Pracownię Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych   15.11.2013
15.11.2013 164/13 powołania Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadry   15.11.2013
15.11.2013 163/13 poparcia kandydatury na przedstawiciela do Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju UG   15.11.2013
15.11.2013 162/13 opinii o utworzeniu na Wydziale nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia Ichtiologia Morska   15.11.2013
15.11.2013 161/13 przyjęcia sprawozdania z oceny własnej Wydziału za rok akad. 2012/2013   15.11.2013
15.11.2013 159/2013 Powierzenia dr. Mirosławowi Dareckiemu funkcji promotora pomocniczego   15.11.2013
15.11.2013 158/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Woźniak   15.11.2013
15.11.2013 157/13 Nadania stopnia doktora mgr Marii Rucińskiej-Zjadacz   15.11.2013
15.11.2013 156/13 Nadania stopnia doktora mgr Annie Lemieszek   15.11.2013
15.11.2013 155/13 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej   15.11.2013
15.11.2013 154/13 Nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Brodeckiej   15.11.2013
11.10.2013 152/13 zatwierdzenia regulaminu zajęć terenowych  

11.10.2013

zał.1

11.10.2013 151/13 opinii o utworzeniu na Wydziale nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód   11.10.2013
11.10.2013 147/13 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Saniewskiej  

11.10.2013

11.10.2013 146/13 Nadania stopnia doktora mgr Dominice Saniewskiej   11.10.2013
30.09.2013 143/13 Powierzenia dr Magdalenie Bełdowskiej funkcji promotora pomocniczego   30.09.2013
30.09.2013 142/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Szumiło-Pilarskiej   30.09.2013
30.09.2013 141/13 Powierzenia dr Agacie Błaszczyk funkcji promotora pomocniczego   30.09.2013
30.09.2013 140/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Hohlfeld   30.09.2013
30.09.2013 139/13 Nadania stopnia doktora mgr Lidii Nawrockiej   30.09.2013
30.09.2013 138/13 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Monice Woźniak   30.09.2013
30.09.2013 135/13 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Olenyczowi   30.09.2013
5.07.2013 125/13 wniosku adiunktów w sprawie uregulowania w Statucie UG zasad zatrudniania niesamodzielnych pracowników naukowych   5.07.2013
5.07.2013 124/13 Opinii w sprawie powołania nowej dyscypliny  Ochrona Środowiska w dziedzinie nauk o Ziemi   5.07.2013
5.07.2013 123/13 Likwidacji Zakładu Geografii Pojezierzy   5.07.2013
5.07.2013 120/13 Korekty w programie stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia   5.07.2013
5.07.2013 119/13 Korekty w programie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna   5.07.2013
5.07.2013 111/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Szymonowi Talbierzowi   5.07.2013
5.07.2013 110/13 Powierzenia dr. Filipowi Pniewskiemu funkcji promotora pomocniczego   5.07.2013
5.07.2013 109/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Kujawskiej   5.07.2013
5.07.2013 108/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Maruszakowi   5.07.2013
5.07.2013 107/13 Powierzenia dr Annie Panasiuk-Chodnickiej funkcji promotora pomocniczego   5.07.2013
5.07.2013 106/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Kalarusowi   5.07.2013
5.07.2013 105/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej   5.07.2013
5.07.2013 104/13 Wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej   5.07.2013
5.07.2013 102/13 wyróznienia rozprawy doktorskiej mgr M. Kaczkowskiej   5.07.2013
5.07.2013 101/2013 nadania stopnia doktora mgr Monice Kaczkowskiej   5.07.2013
5.07.2013 100/13 nadania stopnia doktora mgr Iwonie Pawliczce vel Pawlik   5.07.2013
14.06.2013 99/13 nadania nazwy auli 0N   14.06.2013
14.06.2013 97/13 poparcia kandydatury Wydziałowego Koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki   14.06.2013
14.06.2013 96/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I stopnia w cyklach kształcenia 2011-2014, 2012-2015 i 2013-2016 na kierunku Ochrona Środoiwska    
14.06.2013 95/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I i II stopnia w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2013-2014 na kierunkach Geografia i Gospodarka Przestrzenna   14.06.2013
14.06.2013 94/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I i II stopnia w cyklu kształcenia rozpoczętym w roku akademickim 2012-2013 na kierunkach Geografia i Gospodarka Przestrzenna   14.06.2013
14.06.2013 93/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów II stopnia w cyklach kształcenia 2012-2014 i 2013-2015 na kierunku Oceanografia   14.06.2013
14.06.2013 92/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I stopnia w cyklu kształcenia 2013-2016  na kierunku Oceanografia   14.06.2013
14.06.2013 87/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Zawadzkiemu   14.06.2013
14.06.2013 86/13 Powierzenia dr. Filipowi Pniewskiemu funkcji promotora pomocniczego   14.06.2013
14.06.2013 85/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Lemke   14.06.2013
14.06.2013 84/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Kwidzińskiej   14.06.2013
14.06.2013 83/13 Zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Szumiło-Pilarskiej   14.06.2013
14.06.2013 82/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Saniewskiej   14.06.2013
14.06.2013 81/13 Wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Saniewskiej   14.06.2013
14.06.2013 80/13 nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Rzyskiemu   14.06.2013
10.05.2013 79/13 udzielenia warunkowego zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym studentom studiów II stopnia   10.05.2013
10.05.2013 78/13 wprowadzenia semestru jako okresu rozliczeniowego   10.05.2013
10.05.2013 77/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I stopnia w cyklach kształcenia 2012-2015 i 2013-2016 na kierunku Geologia   10.05.2013
10.05.2013 76/13 zmian w programie stacjonarnych studiów I stopnia na OŚ w cyklu kształcenia 2013-2016 oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia w latach 2013-2015   10.05.2013
10.05.2013 75/13 zmian w programie stacjonarnych studiów I stopnia na OŚ w cyklu kształcenia 2012-2015   10.05.2013
10.05.2013 74/13 zmian w programie stacjonarnych studiów I stopnia na OŚ w cyklu kształcenia 2011/2014   10.05.2013
10.05.2013 70/13 powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Julii Ziółkowskiej   10.05.2013
10.05.2013 69/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Julii Ziółkowskiej   10.05.2013
10.05.2013 68/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Mai Musialik   10.05.2013
10.05.2013 67/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Ewie Jaworskiej   10.05.2013
10.05.2013 66/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Lemieszek   10.05.2013
10.05.2013 65/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Lemieszek   10.05.2013
10.05.2013 64/13 nadania stopnia doktora mgr Sylwii Rudyk   10.05.2013
12.04.2013 59/13 wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Iwony Pawliczki vel Pawlik   12.04.2013
12.04.2013 58/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Iwony Pawliczki vel Pawlik   12.04.2013
12.04.2013 57/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Iwony Pawliczki vel Pawlik   12.04.2013
12.04.2013 56/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marii Rucińskiej-Zjadacz   12.04.2013
12.04.2013 55/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii Rucińskiej-Zjadacz   12.04.2013
12.04.2013 54/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kaczkowskiej   12.04.2013
12.04.2013 53/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kaczkowskiej   12.04.2013
12.04.2013 51/13 wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Bożeny Wojtasiewicz   12.04.2013
12.04.2013 50/13 nadania stopnia doktora mgr Bożenie Wojtasiewicz   12.04.2013
15.03.2013 49/13 utworzenia pracowni Geologii Stosowanej   15.03.2013
15.03.2013 48/13 przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

15.03.2013

zał.1

 

15.03.2013 37/13 otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tadeuszowi Bocheńskiemu   15.03.2013
15.03.2013 36/13 wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Przygrodzkiego   15.03.2013
15.03.2013 34/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Lidii Nawrockiej  
15.03.2013 33/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Lidii Nawrockiej  
18.01.2013 25/13 zmian w programie kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna  
18.01.2013 11/13 otwarcia przewodu doktorskiego mgr J. Szydłowskiemu  
18.01.2013 10/13 otwarcie przewodu doktorskiego mgr M. Sikorze  
18.01.2013 8/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. S. Rzyskiego  
18.01.2013 7/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. S. Rzyskiego  
18.01.2013 6/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr J. Jaszczołt  
18.01.2013 5/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr J. Jaszczołt  
Rok 2012      
16.11.2012 201/12 powołania Wydziałowej Komisji ds. Zmian w Statucie UG  
16.11.2012 200/12 wyznaczenia kandydatur nadzorujacych doświadczenia na zwierzętach prowdzone na WOiG  
16.11.2012 199/12 powierzenia prac dyplomowych pracownikom ze stopniem doktora  
16.11.2012 198/12 obowiazku dydaktycznego doktorantów I i V roku  
16.11.2012 197/12 opinii o ustanowieniu Nagród im. Dr inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. Dr Jerzego Masłowskiego  
12.10.2012 182/12 wyznaczenia kandydatury na członka Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich  
12.10.2012 181/12 wyznaczenia kandydatury do Polskiego Konsorcjum Polarnego  
12.10.2012 180/12 wyznaczenia kandydatur do Rady Programowej Międzywydziałowego Kierunku Ochrona Środowiska  
12.10.2012 179/12 wyznaczenia kandydatur do Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych  
12.10.2012 178/12 powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenia przewodniczącego tej Komisji w Instytucie Oceanografii  
12.10.2012 178a/12 powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenia przewodniczącego tej Komisji w Instytucie Geografii  
12.10.2012 177/12 powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich  
12.10.2012 176/12 powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń  
6.07.2012 157/12 wyznaczenia kandydatur do Narodowego Centrum Nauki  
6.07.2012 156/12 wyboru dyrektora i jego zastępców w Instytucie Geografii  
6.07.2012 155/12 wyboru dyrektora i jego zastępców w Instytucie Oceanografii  
6.07.2012 154/12 przyjęcia kandydatur na kierowników jednostek organizacyjnych na Wydziale  
6.07.2012 153/12 wyznaczenia kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoraanckich  
6.07.2012 152/12 wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej na Środowiskowe Studia Doktoranckie  
15.06.2012 126/12 zmian w strukturze Zakładu Geologii Morza IO   15.06.2012
15.06.2012 125/12 zmian w strukturze Zakładu Geologii Morza IO   15.06.2012
11.05.2012 107/12 zatwierdzenia programu kształcenia na ŚSD  

11.05.2012

zał.1a

zał.1b

 

11.05.2012 99/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska  

11.05.2012

zał.1a

zał.1b

zał.1c

zał. 1d

zał.1e

zał.1f

zał.1g

 

11.05.2012 98/12 likwidacji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich   11.05.2012
11.05.2012 95/12 zatwierdzenia programu kształcenia podyplomowych studiów GIS  

11.05.2012

zał.1

13.04.2012 82/12 przekształcenia Zakładu Gospodarki Przestrzennej w Katedrę Gospodarki Przestrzennej   13.04.2012
4.04.2012 78/12 opinii w sprawie wzięcia udziału w tworzeniu Konsorcjum Polarnego   4.04.2012
4.04.2012 77/12 zatwierdzenie kalendarium wyborczego  

4.04.2012

zał. 1

4.04.2012 76/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna-zgodnie z KRK  

4.04.2012

zał. 1a

zał.1b

zał. 1c

zał. 1d

zał.1e

zał.1f

4.04.2012 75/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Geografia-zgodnie z KRK  

4.04.2012

zał.1a

zał.1b

zał.1 c

zał.1d

zał.1e

zał.1f

 

 

4.04.2012 74/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Oceanografia-zgodnie z KRK  

4.04.2012

zał.1a

zał. 1b

zał. 1c 

zał.1d

zał. 1e

zał. 1f 

16.03.2012 73/12 możliwości przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów na kierunki Geografia oraza Gospodarka Przestrzenna   16.03.2012
16.03.2012 72/12 wniosku o llikwidacje studium podyplomowego "Człowiek-Środowisko"   16.03.2012
16.03.2012 70/12 zmian w uchwale nr 29/12 z dnia 13.01.2012   16.03.2012
16.03.2012 69/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Geologia-zgodnie z KRK  

16.03.2012

zał.1a

zał. 1b

zał. 1c

 

16.03.2012 54/12 wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anity Lewandowskiej   16.03.2012
17.02.2012 53/12 dotyczy przyjecia przez Radę Wydziału "Strategii rozwoju"   17.02.2012
17.02.2012 52/12 powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej   17.02.2012
17.02.2012 43/12 wniosku o likwidacji studiów podyplomowych "Przyroda"   17.02.2012
17.02.2012 42/12 wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Justyny Kopeckiej-Pilarczyk   17.02.2012
17.02.2012 41/12 zatwierdzenia zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na Srodowiskowe Studia Doktoranckie na rok akademicki 2012/13  

17.02.2012

zal nr 1

17.02.2012 34/12 propozycji zmian zapisu w Statucie UG  

17.02.2012

zal nr 1

17.02.2012 33/12 zatwierdzenia limitów przyjęć kandydatów w roku akademickim 2013/2014  

17.02.2012

zał.1 33/12

 

17.02.2012 32/12 rekomendacji wniosku o przyznanie nagrody Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza   17.02.2012
13.01.2012 31/12 zatwierdzenia limitów przyjęć kandydatów w roku akademickim 2012/2013  

13.01.2012

zał. nr 1 13.01.2012

13.01.2012 30/12 poparcia wniosku o likwidacji studiów podyplomowych "Geologia stosowana dla administracji"   13.01.2012
13.01.2012 29/12 zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2013/14  

13.01.2012

zał. nr 2 13.01.2012

13.01.2012 28/12 umowy dotyczącej prowadzenia międzywydziałowego kierunku Ochrona Środowiska  

13.01.2012

zał.1 13.01.2012

rok 2011  
2.12.2011 131d/11 powołania Rady Programowej kierunku Oceanografia   2.12.2011
2.12.2011 131c/11 powołania Rady Programowej kierunku Geologia   2.12.2011
2.12.2011 131b/11 powołania Rady Programowej kierunku Gospodarka Przestrzenna   2.12.2011
2.12.2011 131a/11 powołania Rady Programowej kierunku Geografia   2.12.2011
18.11.2011 121b/11 powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w dziedzinie Nauk o Ziemi w zakresie Geografii   18.11.2011
18.11.2011 121a/11 powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w dziedzinie Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii   18.11.2011
18.11.2011 120/11 przyjecia Regulaminu Rady Programowej kierunku studiów  

18.11.2011

zał. nr1

18.11.2011 119/11 powierzenia prowadzenia wykładu z Hydrologii i oceanografii dr Joannie Fac-Benedzie   18.11.2011
4.11.2011 113/11 powierzenie prowadzenia wykładu Analiza elementarna dr Dorocie Burskiej   4.11.2011
4.11.2011 112/11 dotycząca zmian w programie stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska  

4.11.2011

zał. nr1

4.11.2011 111/11 dotycząca przyjęcia zasad ukończenia studiów I stopnia na kierunku Oceanografia  

4.11.2011

zał. nr 1

4.11.2011 110/11 dotycząca powierzania pracownikom ze stopniem doktora kierowania pracami dyplomowymi  

4.11.2011

zał. nr1

zał. nr2

30.09.2011 88/11 dotycząca zmian przedmiotu Analiza elementarna na kierunku Oceanografia   30.09.2011
30.09.2011 87/11 dotycząca korekty programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia -specjalność Fizyka Morza   30.09.2011
30.09.2011 86/11 dotycząca dostosowania liczebności grup z lektoratu jęż. obcego na kierunku Oceanografia - studia I stopnia   30.09.2011
30.09.2011 85/11 dotycząca przesunięcia przedmiotu   30.09.2011
30.09.2011 84/11 w sprawie powierzenia pracownikom ze stopnia doktora prowadzenia wykładów i seminariów   30.09.2011
8.07.2011 71/11

dotycząca upoważnienia Władz Dziekańskich do podjecia działań prowadzacych:

1. do przeniesienia upr. do nadawania stopnia dr i dr hab. Nauk o Ziemi w zakresie oceanologii oraz stopnia dr w zakresie geografii

2. do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora hab. Nauk o Ziemii w zakresie geografii

  8.07.2011
8.07.2011 70/11 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska   8.07.2011
8.07.2011 69/11 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Oceanografia   8.07.2011

17.06.2011

60/11 w sprawie przekształcenia Pracowni Regionalne Centrum Sinicowe w Pracownię Ekologii Biochemicznej Organizmów   17.06.2011

17.06.2011

58/11 dotycząca zmian w programach studiów I
i II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska
  17.06.2011

17.06.2011

57/11 dotycząca zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Oceanografia     17.06.2011

17.06.2011

56/11 dotycząca zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Geologia     17.06.2011

17.06.2011

55/11 dotycząca zmian w programach studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym     17.06.2011

17.06.2011

54/11 dotycząca zmian w programach studiów I i II stopnia na kierunku Geografia prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym     17.06.2011
15.04.2011 42a/11 dotycząca zmian w zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich   15.04.2011
15.04.2011 41/11 dotycząca zapewnienia środków finansowych w celu utrzymania czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies   15.04.2011
25.03.2011 34/11 wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej powołania na Wydziale dwusemestralnych studiów podyplomowych: Geograficzne Systemy Informacyjne   25.03.2011
25.03.2011 33/11 wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej utworzenia w Instytucie Geografii Katedry Gospodarki Przestrzennej   25.03.2011
25.03.2011 31/11 przyjęcie składu Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia   25.03.2011
18.02.2011 28/11 przyjęcia zasad rekrutacji i limitów przyjęć na Środowiskowe Studia Doktoranckie  

18.02.2011

 

załącznik

14.01.2011 16/11 uchylenia uchwały Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii z dnia 16 lutego 2007 roku   14.01.2011
14.01.2011 6/11 dotycząca przyjęcia zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013  

14.01.2011

załącznik

14.01.2011 5/11 dotycząca limitów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012  

14.01.2011

załącznik

rok 2010
3.12.2010 57 wyrażenia zgody na utworzenie samodzielnej jednostki "Redakcja czasopisma-Oceanological and Hydrobiological Studies"   3.12.2010
5.11.2010 53 przyjęcia zasad ukończenia studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna  

5.11.2010

załącznik

5.11.2010 52 wyrażenia pozytywnej opinii o utworzeniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Gospodarka Przestrzenna   5.11.2010
5.11.2010 51 przyjęcie sprawozdania z działalności Studiów Doktoranckich z Oceanologii i Geografii za rok 2009/2010   5.11.2010
4.10.2010 39 wyrażenia zgody na zmianę nazwy przedmiotu Oceanografia satelitarna   4.10.2010
4.10.2010 38 przyjęcia programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Oceanografia (specjalność Fizyka morza)   4.10.2010
4.10.2010 37 uchylenie uchwały z dnia 26 września 2008 roku   4.10.2010
9.07.2010 29 przyjęcia zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Oceanografia   9.07.2010
9.07.2010 28 przyjęcie zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Oceanografia (dotyczy zmiany kolejności przedmiotów w semestrach)   9.07.2010
9.07.2010 27 przyjęcia zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Oceanografia (dotyczy lektoratu)   9.07.2010
9.07.2010 26 przyjęcia zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Geologia   9.07.2010
9.07.2010 25 przyjęcie zmian w programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich   9.07.2010
9.07.2010 24 przyjęcia zmian w programie stacjonarnych studiów II stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska   9.07.2010
9.07.2010 21 przyjęcia zasad ukończenia studiów licencjackich na kierunku Geologia  

9.07.2010

załącznik

14.05.2010 9a zasady ukończenia studiów I stopnia na kierunku Oceanografia  

uchwała 9a

załącznik

 

11.06.2010 8 zatwierdzenia aplikacji do Nagrody Rektora UG   11.06.2010
11.06.2010 6 uchylenia uchwały nr1 z dnia 12 marca 2010   11.06.2010
rok 2009
20.02.2009 1 zatwierdzenia Makrokierunku Przyroda i uruchomienie studiów na tym kierunku w roku akad. 2009/2010   20.02.2009
rok 2008
26.09.2008 1 dotycząca wpisu warunkowego dla studentów I okresu zaliczeniowego traci moc 37/2010 26.09.2008

 

Ostatnio modyfikowane: 08.07.2014