Wydział Oceanografii i Geografii Ważne dokumenty Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii

Data nr Tytuł  
    2014  
29.05.2014 3 w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdanskiego w roku akademickim 2014/2015
19.02.2014 2 w sprawie Regulaminu zapisów na przedmioty do wyboru na Wydziale Oceanografii i Geografii
09.01.2014 1 w sprawie Regulaminu gospodarowania odpadami chemicznymi na Wydziale Oceanografii i Geografii
    2013  
06.08.2013 2 w sprawie Regulaminu antyplagiatowego na wydziale Oceanografii i Geografii
14.05.2013 1 w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014
    2012  
14.12.2012 2

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/DzOiG/09 Dziekana Wydziały Oceanografii i Geografii w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników studiów III stopnia na wydziale Oceanografii i Geografii

18.04.2012 1 w sprawie prowadzenia dokumentacji z posiedzeń ciał kolegialnych Wydziału Oceanografii i Geografii
2011
07.10.2011 3

w sprawie zmiany zarządzenia Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii nr 1/DzOiG/09 z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wewnętrznych zasad jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii

 

04.042011 2 w sprawie sposobu podziału środków na działalność statutową

Załącznik

04.042011 1 w sprawie organizacji roku akademickiego dla studentów I roku studiów I stopnia
2010
01.07.2010 1 w sprawie zasad obliczania wymiaru godzin wynikających z opieki promotorskiej nad słuchaczami stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Oceanografii i Geografii
2009
23.07.2009 2 w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników studiów III stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii
23.06.2009 1

w sprawie wewnętrznych zasad jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii

 

Ostatnio modyfikowane: 04.06.2014